Odmetanowanie powierzchniowe – CDN?


Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi w połączeniu z odzyskiem metanu było tematem projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w latach 2013-2015 przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Katowickim Holdingiem Węglowym na terenie należącej do KHW kopalni Mysłowice-Wesoła. Ze względu na wykorzystanie technologii wierceń kierunkowych oraz zastosowanie szczelinowania hydraulicznego prace te były w Polsce nowatorskie.

– Zarząd KHW podjął rozmowy z Państwowym Instytutem Geologicznym dotyczące kontynuacji współpracy przy rozwijaniu innowacyjnych metod wstępnego odmetanowania pokładów węgla w celu zabezpieczenia stabilnego frontu eksploatacyjnego kopalń spółki na kolejne lata – poinformował Wojciech Jaros, rzecznik KHW. Obecnie trwają analizy wykonalności zastosowania doświadczeń Instytutu w nowoudostępnianej perspektywicznej parceli zasobowej.
Odmetanowanie pokładów przed rozpoczęciem eksploatacji umożliwia znacznie bezpieczniejsze, szybsze, a zatem tańsze prowadzenie wydobycia. Szacuje się, że z uwagi na wysokie zagrożenie metanowe eksploatowanych pokładów węgla, w KHW koszty klasycznego odmetanowania prowadzonego w trakcie eksploatacji tych pokładów kształtują się na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych dla pojedynczej ściany. Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla może też mieć znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz na ochronę środowiska.
Miejsce przeprowadzenia eksperymentu badawczego nie było przypadkowe. KHW zamierza podjąć eksploatację partii złoża zlokalizowanej na granicy obszarów górniczych kopalń Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła. Wstępne rozpoznanie wykazało, że pokłady węgla zlokalizowane w tej części złoża charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi. Jednak projektowana eksploatacja wiąże się ze znacznym nagromadzeniem metanu, powodującym wzrost zagrożenia dla pracującej załogi, utrudniającym płynne i bezpieczne prowadzeniu frontu ścianowego.

Warto przypomnieć, że metan w śląskich kopalniach daje o sobie często znać. Gaz ten przyczynił się m.in. do największych górniczych tragedii ostatnich lat – w 2006 r. w kopalni Halemba (zginęły 23 osoby) czy w kopalni Wujek na ruchu Śląsk w 2009 r. (zginęło 20 osób).

Karolina Baca-Pogorzelska