archiwum dzienne: Marzec 17, 2016


Odmetanowanie powierzchniowe – CDN?

Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi w połączeniu z odzyskiem metanu było tematem projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w latach 2013-2015 przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Katowickim Holdingiem Węglowym na terenie należącej do KHW kopalni Mysłowice-Wesoła. Ze względu na wykorzystanie technologii wierceń kierunkowych oraz zastosowanie szczelinowania hydraulicznego prace te były w Polsce […]